گروه برق
آخرین اخبار

صداقت، تعهد، کیفیت، اعتماد متقابل و رضایت مندی مشتری از ارکان اصلی منشور اخلاقی شرکت مبنا است.

درباره ما

اطلاعات اعضای گروه مهندسی برق

کمیسیون تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، در دوره نهم، از کنار هم قرار گرفتن اعضایی با دانش و تخصص، جوان و پیشکسوت و در عین حال همدل و همراه تشکیل گردیده است. جلسات این کمیسیون در راستای رسالت خویش، به صورت هفتگی در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار می گردد. این کمیسیون امید دارد با همکاری تمام مهندسین برق عضو سازمان استان، به چشم انداز مدنظر خویش دست یابد.

تولید کنندگان

+200

مجریان

+30

مصالح و تجهیزات

+110

آزمایشگاه ها

+50

دسته های شغلی

  • نیروی تجربی
  • طراح و ناظر
  • مجریان ذیصلاح
  • اعضای اصناف
  • مصالح و تجهیزات
  • دفاتر حقیقی
  • دفاتر حقوقی
  • آزمایشگاه ها
  • تولید کنندگان
0k

تعداد عضو

0

مشتریان

0M

درآمد متوسط

0

کارخانه ها

تجربه مدیران موفق

سخنان مدیران موفق گروه برق

ما از حضور شما قدردانی کردیم!

وقتی همه چیز را با هم می سنجیم، به دلایل متعدد از شما در این کمپین حمایت می کنم. اعتقاد من این است که کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و در 4 سال گذشته شما بهترین بوده اید.

عباسعلی پاک زبان

نایب رییس

ما از حضور شما قدردانی کردیم!

وقتی همه چیز را با هم می سنجیم، به دلایل متعدد از شما در این کمپین حمایت می کنم. اعتقاد من این است که کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و در 4 سال گذشته شما بهترین بوده اید.

سینا جوادی مهریزی

رییس

ما از حضور شما قدردانی کردیم!

وقتی همه چیز را با هم می سنجیم، به دلایل متعدد از شما در این کمپین حمایت می کنم. اعتقاد من این است که کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و در 4 سال گذشته شما بهترین بوده اید.

مجید جلالی زاده

دبیر